Privacy Policy + Cookies

Privacybeleid – DoeMaarNatuurlijk

Dit is het Privacybeleid van DoeMaarNatuurlijk, onderdeel van Rogue Label, gevestigd aan de Deurningerstraat 22, 7557HG te Hengelo ov.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking gegaan en kregen de huidige regels en wetten rondom privacy een update.

Om uw privacy goed te waarborgen, houden we ons aan de volgende vier regels:

Informeren:
Wij willen u op een transparante en heldere manier informeren over hoe en waarom uw persoonsgegevens gebruiken. Dit beschrijven we in dit Privacybeleid.

Beperkt verzamelen:
We beperken de informatie die we verzamelen en gebruiken alleen tot de informatie die nodig is voor een correcte afwerking van uw bestelling en/of de te leveren Diensten (zoals hieronder gedefinieerd).

Goed beveiligd:
Wij nemen zorgvuldige en gepaste maatregelen voor het beveiligen van uw persoonsgegevens en eisen hetzelfde van partijen die namens u uw gegevens gebruiken.

Uw rechten:
Uw rechten zijn belangrijk en deze respecteren we. U heeft altijd recht op het wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens. Dit kunt u doen door ons een e-mail te sturen naar info@doemaarnatuurlijk.nl. Wanneer u zich enkel uit wilt schrijven voor onze nieuwsbrief kunt u dit doen door op ‘uitschrijven’ te klikken onderaan iedere nieuwsbrief van DoeMaarNatuurlijk.

In dit Privacybeleid beschrijven wij hoe bovenstaande punten worden toegepast en hoe wij omgaan met uw recht op privacy. Wij verzoeken u om dit Privacybeleid zorgvuldig te lezen. Deze geeft namelijk aan hoe wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u onze Producten online koopt via onze webshop (Producten) maar ook wanneer u toegang krijgt tot onze webshop, met ons contact hebt of anderszins gebruikmaakt van onze Diensten, informatie deling en toepassingen. (samengevat als Diensten).

Inhoudsopgave:
1. Deze Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wij
2. De doeleinden waarvoor we uw Persoonsgegevens gebruike.
3. Het delen van uw Persoonsgegevens
4. Internationale overdragen van uw Persoonsgegevens
5. Goede beveiliging
6. Hoelang bewaren wij uw gegevens
7. Uw rechten
8. Wijzigingen in ons beleid
9. Neem contact met ons op

1. Deze persoongegevens verzamelen we en gebruiken we

Hieronder beschrijven we welke persoonsgegevens we van u verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze website of nieuwsbrief. Deze zijn vanaf hier samengevoegd als ‘Persoonsgegevens’:

Contactgegevens:

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief bewaren wij alle gegevens die u aan ons verstrekt. Uw e-mail adres en mogelijk uw voornaam en achternaam. 

Elektronische identificatiegegevens en geautomatiseerde overige informatie:

Wanneer u de DoeMaarNatuurlijk webshop bezoekt of onze nieuwsbrief leest, verzamelen wij automatisch data (lezen, klikken, openen enz.) via uw browser of apparaat, door gebruik te maken van cookies en andere technologieën om bezoekers op de website bij te houden.

2. De doeleinden waarvoor wij uw persoongegevens gebruiken

Persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken we uitsluitend voor de volgende doeleinden:

De uitvoering van onze overeenkomst met u:

Om onze verplichtingen uit te kunnen voeren en om u de Producten, Diensten en informatie te verstrekken die u bestelt of aanvraagt, inclusief het beheren en behandelen van uw verzoeken, vragen of klachten. Dit zorgt er ook voor dat wij kunnen reageren op uw verzoeken om klantenservice te verlenen, te reageren op uw vragen, informatie te verstrekken over onze website. 

Onze legitieme commerciële belangen:

We gebruiken uw e-mail gegevens om u te informeren over interessante onderwerpen die verwant zijn aan uw interesse. Wij sturen u alleen een nieuwsbrief als u zich hiervoor aangemeld heeft. 

Om te voldoen aan onze juridische verplichtingen:

Alle Persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen worden gebruikt om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen, zoals toezichthoudende instanties, belastingautoriteiten of onderzoeksinstanties.
Voor alle bovengenoemde doelstellingen geldt dat u de toestemming voor het gebruik van uw Persoonsgegevens op elk gewenst moment kunt intrekken. Dit kunt u eenvoudig doen door een e-mail te sturen naar info@doemaarnatuurlijk.nl

4. Het delen van uw persoongegevens

Wij geven (incidenteel) inzicht in uw Persoonsgegevens met de volgende partijen:

Externe leveranciers:

We nemen af en toe contact op met derden om ons te helpen onze website draaiende te houden en u van dienst te kunnen zijn, zoals IT-dienstverleners. In sommige gevallen kunnen zij uw gegevens inzien.

In overeenstemming met de wettelijke vereisten, nemen wij stappen om leveranciers van derden te verplichten Persoonsgegevens zorgvuldig te beschermen en alleen in overeenstemming met ons beleid te verwerken.

Derde partijen wanneer juridische vereiste nog zijn:

Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen wanneer wij wel overwogen van mening zijn dat dit wettelijk vereist is.

5. Internationale overdrachten van uw persoonsgegevens:

Uw Persoonsgegevens worden meestal binnen de Europese Unie verwerkt. Houd er wel rekening mee dat DoeMaarNatuurlijk alle Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, kan overdragen en verwerken in andere landen dan het land waar u woont. De wetten in landen buiten de Europese Unie bieden mogelijk niet dezelfde beschermingen voor uw Persoonsgegevens. DoeMaarNatuurlijk of onze externe leveranciers, zullen er daarom voor zorgen dat er zorgvuldige voorzorgsmaatregelen worden getroffen en dat alle wetten en voorschriften worden nageleefd. Dit betekent dat er juridisch noodzakelijke contracten afgesloten zijn met de ontvangers, inclusief basis contractbepalingen zoals goedgekeurd door de Europese Commissie of andere toezichthoudende autoriteiten, indien vereist.

6. Goede Beveiliging

We ondernemen stappen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens correct en goed worden beveiligd met behulp van passende maatregelen, zodat deze worden beschermd tegen niet toegestaan of onwettig gebruik, wijziging, verboden toegang of openbaarmaking, toevallige of onrechtmatige vernietiging en verlies.

We beperken de toegang tot uw Persoonsgegevens tot de personen die er toegang toe moeten hebben voor een van de doeleinden die worden vermeld in dit Privacybeleid. Bovendien zorgen wij er contractueel voor dat een externe leverancier die uw Persoonsgegevens verwerkt, op een veilige manier zorgt voor de vertrouwelijkheid van uw gegevens.

7. Hoelang bewaren wij uw gegevens

Wij bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan de doelen waarvoor ze zijn verzameld en gebruikt (bijvoorbeeld voor de tijd die nodig is om u klantenservice of garantie te bieden, vragen te beantwoorden of andere problemen op te lossen). We bewaren uw Persoonsgegevens ook zolang als nodig is voor onze wettelijke verplichtingen of om een rechtsvordering te verdedigen.

8. Uw rechten

Onder voorbehoud van de voorwaarden in de toepasselijke wetgeving, hebt u de volgende rechten met betrekking tot onze verwerking van uw Persoonsgegevens:

Recht op informatie:

U hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw Persoonsgegevens omgaan en welke rechten uw in dat verband kan uitoefenen. In dit Privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen en hoe we met uw gegevens omgaan.

Recht op inzage

U hebt het recht om altijd inzage van ons te vragen in de gegevens die wij van u beschikbaar hebben. U kunt dat aanvragen door een e-mail te sturen naar info@doemaarnatuurlijk.nl. Aanvragen verwerken wij uiterlijk binnen 30 dagen.

Recht op correctie

U hebt het recht om uw Persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn. U kunt uw gegevens zelf aanpassen wanneer u een account heeft op onze webshop of om ze laten aanpassen door een e-mail te sturen naar info@doemaarnatuurlijk.nl Aanvragen verwerken wij uiterlijk binnen 30 dagen.

Recht om bezwaar te maken

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het bewaren en verwerking van uw Persoonsgegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om uw Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt in het kader van de overeenkomst(en) die u met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat u deze gegevens kan inzien. Dit betreffen alle gegevens die in dit Privacybeleid vallen onder de noemer Persoonsgegevens. Wij bieden u de mogelijkheid om deze gegevens in een machine-leesbaar formaat te ontvangen per e-mail na een schriftelijke aanvraag. Deze aanvragen verwerken wij uiterlijk binnen 30 dagen.

Recht om vergeten te worden / verzoek om Persoonsgegevens te verwijderen

U hebt het recht om ons te verzoeken om alle Persoonsgegevens of een deel ervan te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om uw gegevens te verwijderen, zullen wij de gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Wij bieden u de mogelijkheid om een verzoek in te dienen door een e-mail te sturen naar info@doemaarnatuurlijk.nl. Deze aanvragen verwerken wij uiterlijk binnen 30 dagen.

Recht om een klacht in te dienen

U hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw Persoonsgegevens omgaan. Wanneer u een klacht hebt, dan lossen we deze graag netjes en op gepaste wijze met u op. Neem daarvoor contact op met onze klantenservice via info@doemaarnatuurlijk.nl. U heeft ook het recht om zich met uw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Wijzigingen in ons beleid

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd herzien en/of aangepast worden. Als het gaat om een fundamentele wijziging in de aard van het gebruik van uw persoonsgegevens of als de wijziging op een andere manier relevant voor u is, zorgen wij ervoor dat deze informatie ruim van tevoren wordt verstrekt voordat de wijziging daadwerkelijk van kracht wordt.

10. Contact opnemen met DoeMaarNatuurlijk

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid of onze behandeling van uw Persoonsgegevens in het algemeen, stuur dan een e-mail naar info@doemaarnatuurlijk.nl Wij doen onze uiterste best om uw verzoek binnen 30 dagen te verwerken.

Cookies

Wij gebruiken analytische cookies. Dit doen wij zodat:

  • De website gebruiksvriendelijker wordt.
  • Wij onze website continu kunnen verbeteren.
  • U aanbiedingen kunt zien van derde partijen.