Wat is een polariteitsmassage?

wat is een polariteitsmassage

Polariteitsmassage: een therapie die de stroom van vitale energie in evenwicht tracht te brengen

De therapeutische eenheid tussen Oost en West wordt gevonden in de polariteitstherapie, een holistisch therapeutisch systeem gericht op het opbouwen van gezondheid waaraan de persoon actief deelneemt.

De oorsprong

Polariteitsmassage is een therapeutisch systeem dat westerse geneeswijzen zoals natuurgeneeskunde, osteopathie en chiropraxie kan combineren met Ayurvedische geneeskunde en traditionele Chinese geneeskunde, waarvan de belangrijkste grondslagen respectievelijk de Sankhya- en de Taoïstische filosofieën zijn.

Vanuit een oerbron of -centrum, dat wij Tao of Brahman noemen, treden verschillende fasen van energie verdichting op, totdat zij een fysieke vorm bereikt: materie, elektriciteit, pijn, gedachten, enz. Wanneer het expansieve energiepatroon is uitgeput, wordt het door de samentrekkende energie terug naar de bron getrokken.

Om energie te laten stromen is een volledig circuit nodig van bron naar periferie en van periferie naar bron. Het is een beweging van uitzetting en inkrimping: de basis impuls van het leven die het principe van polariteit wordt genoemd.

We kunnen zeggen dat er in het menselijk lichaam een energetisch model is, een matrix of project dat voorafgaat aan het fysieke lichaam. Als hij zichzelf geneest, gebruikt hij deze matrix. Het is de levensenergie, die leven geeft aan alle verschillende fysiologische functies van het lichaam, een bewegingspatroon dat structuur en functie verschaft.

Wat is een polariteitsmassage?

Bij polariteitsmassage wordt gewerkt aan de vrije stroom van energie, zodat natuurlijke genezing kan plaatsvinden. Aangezien levensenergie fysieke en emotionele informatie draagt, en de twee nauw met elkaar verbonden zijn, is het mogelijk om door middel van polariteitstherapie onevenwichtigheden in beide sferen op te lossen.

Om de vrije stroom van de innerlijke levensenergie te herstellen, worden in de polariteitstherapie stretcher touch (therapeutische aanraking), psycho-emotioneel werk beoefend, voedingsrichtlijnen en energetische oefeningen gegeven.

En wordt de nadruk gelegd op de bewustwording van het eigen vitale proces, waardoor het vermogen tot zelfgenezing dat wij allen bezitten, wordt vergroot.

Hoe werkt een polariteitsmassage?

Op basis van een diagnose, gesteld aan de hand van de voorgeschiedenis van de persoon, de observatie en de vragen van de therapeut, de principes van polariteit en aanrakingstherapie, lokaliseert de therapeut de energieblokkades die de oorzaak zijn van het verlies van gezondheid.

Vervolgens past hij met zijn handen aanrakingen en bewegingen van grotere of kleinere intensiteit toe op verschillende punten en gebieden van het lichaam, met het doel de vrije stroom van energie te herstellen.

De energie van het menselijk lichaam circuleert via elektromagnetische velden en beïnvloedt zo de werking van ons hele systeem. De aanrakingen met de handen van de therapeut beïnvloeden deze velden en bevorderen de energetische beweging.

Soms kan de door de therapeut gestimuleerde energie beweging door de patiënt op verschillende manieren worden ervaren: als warmte, tintelingen of golvende circulatie.

Hoe de polariteitsmassage wordt uitgevoerd

Naast een energetische ontlading geeft de zachte toepassing van de handen, in contact met het lichaam, een gevoel van comfort en betrokkenheid dat helpt bij de reorganisatie van iemands eigen systeem. Gewoonlijk treedt een diepe ontspanning op, zodat de patiënt zelfs in slaap kan vallen.

Een polariteitstherapie sessie kan langer of korter duren, afhankelijk van de persoon en de pathologie die wordt behandeld. Leeftijd is ook een factor die in aanmerking moet worden genomen. Bij kinderen duurt de sessie meestal minder dan een half uur, maar bij volwassenen kan dit variëren van 45 minuten tot een uur.

Dit type zitting wordt uitgevoerd op een brancard, hoewel het soms, afhankelijk van de toestand van de persoon, op een stoel gebeurt. Het is niet nodig je uit te kleden, je hoeft alleen maar makkelijke kleren aan te trekken en jouw schoenen uit te doen.

Voordelen van een polariteitsmassage

Polariteitstherapie heeft voordelen op alle niveaus, omdat het symptomen op lichamelijk, geestelijk en emotioneel niveau kan verbeteren. Als energieblokkades worden losgelaten, neemt het gevoel van welbevinden met zichzelf en de omgeving toe.

Het is ook een sterk aanbevolen therapie om acute of chronische pathologieën van welke aard dan ook te voorkomen en te behandelen, waarbij het vermogen tot zelfzorg wordt vergroot door ons energiesysteem in evenwicht te brengen. Het is ook effectief voor persoonlijke ontwikkeling en vooral voor stressbeheersing.

In elk geval is het voor de beste resultaten van essentieel belang dat de persoon die de therapie ondergaat, actief deelneemt aan zijn zelfzorg met goede voeding, energetische oefeningen en meditatie beoefening, want dit alles bevordert de harmonie van lichaam, geest en Ziel. Dit persoonlijke werk is even belangrijk als dat van de therapeut.

Psycho-emotioneel werk

Binnen het therapeutisch proces, rekening houdend met het feit dat gezondheid de natuurlijke uitdrukking is van lichaam, geest en ziel, is het psycho-emotioneel werk een fundamenteel instrument voor het oplossen van conflicten, traumatische situaties en gedragspatronen.

Hoe groter het bewustzijn van de persoon van zijn eigen proces op alle niveaus, hoe beter hij in staat zal zijn de verschillende situaties te beheersen die het dagelijks leven hem zal presenteren.